Arkiv

Tidligere samtaler i Tankeland

Foråret 2020

Vært: Mikkel Christoffersen og Tankeland

Vært: Peter Vittrup

Efteråret 2019

Vært: René Bærentsen

Vært: Martin Sørensen

Vært: Mia Vognstoft Vad